TOUR CHÀNH RÀNH

Một bãi tắm không phải lúc nào cũng đi được nhưng đã đến nơi sẽ không muốn quay về

🔅Chúng tôi có tour riêng 2N1Đ/ 3N2Đ/ 4N3Đ cho nhóm từ 4 khách trở lên.

🏡✨CHÀNH RÀNH HOUSE ✨🏡
_Nơi nạp thêm nhiều năng lượng tích cực_