CHÚNG TÔI CÓ CĂN HỘ

PHÒNG 1A

PHÒNG 1A, TẦNG TRỆT HƯỚNG BIỂN       

 • Giá ngày: 1.200.000/đêm
  Giá t6, t7, cn: 1.400.000/đêm
  Giá lễ tết: 1.600.000/đêm

PHÒNG 1

PHÒNG 1, TẦNG TRỆT HƯỚNG VỊNH                  

 • Giá trong tuần: 1.000.000/đêm
  Giá t6, t7, cn: 1.200.000/đêm
  Giá lễ tết: 1.400.000/đêm

PHÒNG 2, 3, 4

PHÒNG 2, 3, 4 TẦNG TRỆT HƯỚNG VƯỜN

 • Giá trong tuần: 650.000/đêm Giá t6,t7,cn: 750.000/đêm Giá Lễ Tết: 900.000/đêm

PHÒNG 5

PHÒNG 5, TẦNG 1 HƯỚNG NÚI        

 • Giá trong tuần: 1.100.000/đêm Giá t6,t7,cn: 1.300.000/đêm Giá Lễ Tết: 1.500.000/đêm

PHÒNG 6, 7

PHÒNG 6, 7, TẦNG 2 HƯỚNG NÚI

 • Giá trong tuần: 950.000/đêm Giá t6,t7,cn: 1.100.000/đêm Giá Lễ Tết: 1.300.000/đêm

PHÒNG 8

PHÒNG 8, TẦNG 2 HƯỚNG VỊNH                

 • Giá trong tuần: 1.500.000/ đêm Giá t6,t7,cn: 1.700.000/ đêm Giá Lễ Tết: 2.000.000/ đêm

PHÒNG 9

PHÒNG 9, TẦNG 2 HƯỚNG VỊNH          

 • Giá trong tuần: 1.500.000/ đêm Giá t6,t7,cn: 1.700.000/ đêm Giá Lễ Tết: 2.000.000/ đêm

PHÒNG 10

PHÒNG 10, TẦNG 3 HƯỚNG VỊNH & NÚI          

 • Giá ngày: 1.500.000/đêm
  Giá t6, t7, cn: 1.700.000/đêm Giá lễ tết: 2.000.000/đêm